Biz

avtomobilning kimyoviy vositalarini, avtomobil kosmetikasini va boshqa maxsus komponentlarini o`z tarkibida jamlab olgan zamonaviy ishlab chiqaruvchi. Samarali ishlash va jamomizning professionallardan iboratligi bizning kompaniyamizning muvaffaqiyati uchun muhim omillardan biridir. Biz O'zbekiston bozorida faqatgina 2017 yildan buyondir, biroq kompaniya doirasi doimo kengayib bormoqda. Har bir yangi mahsulotni yaratish jarayoniga mas'uliyatli yondoshishga harakat qilamiz.

BIZ QUYIDAGI PROFESSIONAL YUVUVCHI MAXSULOTLARNI ETKAZIB BERISHGA TAYYORMIZ:

Avtomobil yuvish majmualariga

Transport kompaniyalariga

Avtomobil xizmatlariga

Ishlab-chiqarish va oziq-ovqat sanoatlariga

Tozalash kompaniyalariga 

Savdo tarmoqlariga